เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๑
 
ฮ.ท.๑
 
UH-1H
 
 
 
   
 
 
 
   
 
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๑ ติดอาวุธ
 
ฮ.ท.๑ (ติดอาวุธ)
 
UH-1H (Gunship)
 
 
 
     
   
   
   
   
 
เฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ แบบ ๕๕๐
 
ฮ.ลว./อว.๕๕๐
 
AS 550C3e
   
   
   
     
   
   
   
   
  เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๑๓๙
  ฮ.ท.๑๓๙
  AW139
   
   
   
   
   
   
   
  เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ ๑๔๙
  ฮ.ท.๑๔๙
  AW149