กองพันบินที่ 1  เป็นกองบินที่จัดตั้งเป็นหน่วยแรก   ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์สนับสนุนแผนงาน
การต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์ ,  แผนการป้องกันประเทศและภารกิจอื่น ๆ   จนถึงปัจจุบันนับว่าเป็นเวลาที่ยาวนาน
และภารกิจส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตเข้าเสี่ยงแทบทั้งสิ้น     แต่ก็ไม่ย่อท้อต่ออันตรายที่เกิดขึ้นยังคงปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็ม
ความสามารถยังผลให้หน่วยสามารถปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ   ลุล่วงด้วยดีเสมอมา     ซึ่งบางครั้งหน่วย
ต้องสูญเสียกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่สำคัญเพื่อรักษาไว้ซึ่งเอกราชและอธิปไตยของชาติ 
            นับเป็นเกียรติของชายชาติทหารอย่างแท้จริงจนได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาชั้นสูงอยู่เสมอ    เช่น 
ยุทธการช่องบก ยุทธการเข้าค้อ ยุทธการชาติตระการ เป็นต้น
 
 
 
     
 
 
     
 
 
     
 
ร.ท.ชูชาติ มณีสอน ถูก ผกค.ยิงเสียชีวิต ขณะปฏิบัติหน้าที่ในยุทธการผาแล อ.เทิง จว.เชียงราย เมื่อ 14 มิ.ย.11 และจาก
 
 
วีระกรรมและความกล้าหาญของท่าน ในเวลาต่อมาศูนย์การบินทหารบกได้กำหนดให้เป็น "วันการบินทหารบก" และ
 
 
ได้สร้างรูปจำลองขึ้นเพื่อเป็นการเตือนใจแก่ชาวการบินทหารบกรุ่นหลัง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองพันบินที่ ๑ (กองบินปีกหมุนที่ 1 เดิม) ได้จัดอากาศยานสนับสนุนการฝึกการใช้อาวุธทางอากาศ
 
  กับอากาศยานปีกหมุนโจมตีแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อ 22 ก.ย.23 ถึง 4 ธ.ค.23