ผบ.พัน.บ.๑ และ ภรรยา พร้อมด้วยข้าราชการ พัน.บ.๑ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ให้กับเด็กพิเศษ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โคกสำโรง จว.ลพบุรี เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๐ ภาพกิจกรรม
รวมภาพกิจกรรม (เก่า)
การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึก กองพันบินเฉพาะกิจ
๒ มี.ค. ๖๑
ครบรอบปีที่ ๕๐ กองพันบินที่ ๑ ๙ มกราคม ๒๕๖๑
ผบ.พัน.บ.๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ในวาระขึ้นปีใหม่ ๔ ม.ค. ๖๑
ผบ.พัน.บ.๑ กระทำพิธีประดับยศให้กับ ข้าราชการ ๔ ม.ค. ๖๑
ผบ.พัน.บ.๑ และ กำลังพลพัน.บ.๑ ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙
ณ กองบังคับการกองพันบินที่ ๑เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๐
ผบ.พัน.บ.๑ และ ภรรยาพร้อมด้วยข้าราชการ พัน.บ.๑ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ให้กับเด็กพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โคกสำโรง จว.ลพบุรี เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๐

ผบ.พัน.บ.๑ นำกำลังพล ทำการฝึกยิงปืนประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๐

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ฯ ณ วัดบ่อแก้ว เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๐
กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชทานพระเพลิง พระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๐
ผบ.พัน.บ.๑ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลฯ เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๐
ผบ.พัน.บ.๑ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลฯ เมื่อ ๒๔ เม.ย. ๖๐
พัน.บ.๑ รับการตรวจ ทรัพยากรการบิน ๖๐ เมื่อ ๗ เม.ย. ๖๐
พัน.บ.๑ฝึกเป็นหน่วยบินขนาดเล็ก(เบื้องสูง)เมื่อ ๒๕ - ๒๘ ก.พ. ๖๐
พัน.บ.๑ ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ เมื่อ ๒๓ ก.พ. ๖๐
พัน.บ.๑ ได้รับมอบอากาศยาน ฮ.ท.๑๓๙ เมื่อ ๒ ก.พ. ๖๐
พัน.บ.๑ จัดงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบ ๔๙ ปี เมื่อ ๙ ม.ค. ๖๐
ผบ.พัน.บ.๑ กระทำพิธีรับมอบหน้าที่ ผบ.พัน.บ.๑ เมื่อ ๓๐ ธ.ค. ๕๙
พัน.บ.๑ ทำการฝึกพร้อมเพรียงรักษาวินัย เมื่อ ๒๙ ธ.ค. ๕๙
ผบ.พัน.บ.๑ เป็นประธานในพิธีประดับยศ เมื่อ ๒๐ ธ.ค. ๕๙
พัน.บ.๑ ทำการตรวจสภาพความพร้อมรบ เมื่อ ๙ ธ.ค. ๕๙
พัน.บ.๑ จัดอบรม เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๕๙
พัน.บ.๑ ได้รับการตรวจกิจการทั่วไป ของ จบ. ณ บก.พัน.บ.๑
เมื่อ ๒๘ พ.ย. ๕๙
ผบ.พัน.บ.๑ เป็นประธานมอบ ประกาศนียบัตร เมื่อ ๓๑ ต.ค. ๕๙
กำลังพล กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ ฝึกพร้อมเพรียงรักษาวินัย
เมื่อ ๑ ก.ย. ๕๙
ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ กระทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพล
เมื่อ ๒๖ ส.ค.๕๙
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ ทำการฝึกยิงปืนประจำปี ผลัดที่ ๒
เมื่อ ๙ มิ.ย. ๕๙
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ ทำการฝึกยิงปืนประจำปี
เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๕๙
ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑
กระทำพิธีประดับยศ ให้กับกำลังพล
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑
รับการสำรวจทรัพยากรการบินฯ
กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑
ตรวจสภาพความพร้อมรบ เป็นหน่วยบินเฉพาะกิจฯ
พ.ท.โกณจนาจ ไชยวงษ์
ผบ กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑
ฝึกบินทบทวนกับอากาศยาน ฮ.ท.๑
ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพล
ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ ตรวจเยี่ยมกำลังพลและครอบครัวฯ
พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล เป็นประธานในพิธี วันครบรอบสถาปนาหน่วยฯ
พ.ท.โกณจนาจ ไชยวงษ์ นำข้าราชการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฯ
พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.กอง บ.ปีกหมุนที่ ๑ ๓๐ ธ.ค. ๕๘