ผบ.พัน.บ.๑ และ ภรรยา
พร้อมด้วยข้าราชการ พัน.บ.๑ ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ให้กับเด็กพิเศษ
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ โคกสำโรง จว.ลพบุรี
เมื่อ ๔ ก.ย. ๖๐