ผบ.พัน.บ.๑ และ กำลังพล พัน.บ.๑
ร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙
ณ กองบังคับการกองพันบินที่ ๑
เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๐