กำลังพลกองพันบินที่ ๑
รับการทดสอบความรู้ความสามารถช่างประจำอากาศยาน
เมื่อ ๓๑ พ.ค. ๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ