ผบ.พัน.บ.๑ และคณะฯ
ตรวจเยี่ยมทหารกองประจำการกรมบิน
ณ โรงเลี้ยง กรม บ.
เมื่อ ๑ มิ.ย. ๖๑