ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ฯ
เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้า พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา ฯ
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบท ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๖๑


 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ ขั้นที่ ๓
และการต้อนรับญาติทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๖๑ 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตร ชั้นนายร้อยทหารการบิน รุ่นที่ ๑
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตรศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๙ ก.ค. ๖๑


 

พ.อ.สิริพล ชินบุตร รอง ผบ.ศบบ.(๒)
เป็นประธานในพิธีเปิด การตรวจสอบการฝึกทหารใหม่
รุ่นปี ๒๕๖๑ ผลัดที่ ๑ เพื่อประเมินค่าการฝึกโดยคณะกรรมการจาก ศบบ.
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๔ ก.ค. ๖๑ 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบ
และจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑


คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ สนามขี่ม้าค่ายพิบูลยสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑


คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน ในพิธีระลึกพระคุณครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
และบุตรพิเศษ ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๑
 

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
และคู่สมรสทุพพลภาพ ของ ศูนย์การบินทหารบก
ณ ชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑

คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


 

 


 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design