ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

  

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๙
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศบบ.จำกัด
และร้านค้า สหกรณ์ ศบบ.จำกัด
ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
ประกันชีวิต สำหรับกำลังพลกองทัพบก
ณ ห้องประชุม ๔ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
และคณะ ศบบ. ตรวจหน่วยฝึกทหารใหม่
ณ พัน.บร.กบร.ศบบ. ,พัน.ปฐบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙ 

 

กิจกรรมรวมพลังเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙ เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ ๘๙
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙

 

 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒ ศบบ.
ณ หอประชุมสันติสุข เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๙

 

 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ชั้นที่ ๒
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙

 

 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะเวชศาสตร์การบิน ทอ.
ณ ห้องรับรอง (๑) บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๙

 

 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีทอดกฐิน ทบ. ณ วัดวชิรธรรมาราม
เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการประชุมนิรภัย
ณ ห้องประชุม (๑) บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙

 

 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร
รอง ผบ.ศบบ. ( ๑ ) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมงานวันสถาปนา ร.๓๑ รอ.
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๙


คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เยี่ยมบุตรพิการของกำลังพล ศบบ.
ณ ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙

คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ
รพ.ร.๖ ณ รพ.ร.๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทานประจำปี ๒๕๕๙
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย.๕๙
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอุดยเดชฯ
เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙
รองประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะ รพ.อปร. เยี่ยมชม ศพด.ศบบ.
ณ ชมรมแม่บ้าน ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค.๕๙

การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


ประกาศ การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนและการซื้อหุ้นพิเศษ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ
ร่างประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
****ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.***
ประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ
ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารบรรจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ร่างประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13
รวม 3หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บ อ.ล.แบบซีเอช - 47 ดี หมายเลข 143/34, งานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน หมายเลข 231/32 และงานซ่อมแซมอาคารแผนกสื่อสารการบิน หมายเลข ก.031/14
ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศบบ
.
.
ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบรัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมา 2560 ของ ศบบ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงโรงหุงต้ม (พัน.บ.), ที่อาบน้ำ (กบร.ศบบ., พัน.ปฐบ.) และส้วม 12 ที่นั่ง
       ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ,งานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บซ่อมเครื่องบิน        และงานซ่อมแซมอาคารแผนกสื่อสารการบิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๙