ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
  

พล.ท.ศิริศักดิ์ เทศนา
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก ( ผบ.ศบบ.ท่านเก่า )
ส่งมอบหน้าที่ ผบ.ศบบ. ให้กับ
 พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์  ผบ.ศบบ. ( ท่านใหม่ )  
ณ ศาลาพิษณุโลกประชานารถ ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์  ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา
หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก ชั้นประถม รุ่นที่ ๕๙
และหลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๓๘
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์  ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีประดับยศ ณ บก.ทบ.
เมื่อวันพุธที่ ๑ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา ผบ.ศบบ.
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกร่วม นศส.-ร.๓๑ รอ.
ณ จว.นครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ก.ย.๕๗


 

พล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมชมอากาศยาน ฮ.ท.๖๐ แบบ m
ณ ลานจอดกอง บ.ปีกหมุนที่ ๙ (ผสม) เมื่อวันพุธที่ ๓ ก.ย.๕๗


 

พล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา ผบ.ศบบ.  
เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบใบประกาศนียบัตรให้กับ
นายทหารประทวนเลื่อนฐานะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๓)  เมื่อวันอังคารที่ ๒ ก.ย.๕๗


 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร ผอ.กวก.ศบบ. และคณะ
รับตรวจหน่วยบินเฉพาะกิจ ณ กองร้อยบินกองพลทหารราบที่ ๓
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ส.ค.๕๗


 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร ผอ.กวก.ศบบ.
ทำตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด พัน.ปฐบ.
ณ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ส.ค.๕๗


 

พล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา ผบ.ศบบ.
เป็นประธานรับคณะนายกเหล่ากาชาติเยี่ยมชม ศบบ.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพิพิธภัณฑ์ฯ เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗


 

ล.ต.ศิริศักดิ์ เทศนา ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบการจัดมาตรฐาน
นักบินที่ไม่ได้สังกัดหน่วยบิน ระดับกองทัพบก ณ บก.ศบบ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ส.ค.๕๗


ขั้นตอนการใช้งาน Smartteach ของ ศบบ. ดาวน์โหลดที่นี่
นโยบายด้านนิรภัยการบิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดที่นี่
โครงการรณรงค์ลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น จำนวน 19 คัน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ในท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2557

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลุมจอด ฮ.ท.60 จำนวน 4 หลุม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลุมจอด ฮ.ท.60 จำนวน 4 หลุม
กำหนดการบรรจุบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการใน ศบบ.
กำหนดการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบิน ปี 57
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)จ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกปี 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกปี 57

ประกาศสอบราคางานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 58
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์
ศบภ.ศบบ. โดย ศบภ.พันปฐบ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮล.ว.๕๕๐

 


แนะนำศูนย์การบินทหารบก
พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก........
บทความด้านวิทยาการการบิน
สาระน่ารู้
บริการข้อมูล
เก็บมาฝาก
มุมชีวิตที่คิดบวก
หนังสือพิมพ์
ติดต่อเรา
 
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่
Company Logo design