ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 
 
 

การรับบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
โดยศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เม.ย.๕๘ ณ หอประชุมสันติสุข


 

พ.อ.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล รอง ผบ.ศบบ. (๒) 
ผู้แทน ผบ.ศบบ. ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม นสศ. – ศบบ.
ประจำปี ๒๕๕๘ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เม.ย.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ    พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานเนื่องในวันสงกรานต์ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ เม.ย.๕๘
ณ ศาลาพิษณุโลกประชานารถ ศบบ.


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ    พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารสัญญาบัตร และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เม.ย.๕๘
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๒)


 

พ.อ.สราวุธ    เบญจจินดา ผบ.พัน.บ.
เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบหน่วยบินเฉพาะกิจ
หน่วยรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบกประจำปี ๒๕๕๘
เมื่อวันอังคารที่ ๗ เม.ย.๕๘
ณ ลานจอดกองบินปีกหมุนที่ ๒


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ   พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานต้อนรับคณะกิจการ การบินพลเรือน ทอ.
เข้าเยี่ยมชม ศบบ. ณ กบท.ศบบ.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ มี.ค.๕๘


 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เสธ.ศบบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.  
ร่วมพิธีเททองหล่อ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์
ณ อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มี.ค.๕๘


 

พ.อ.สุรเดช มะลิลา ผอ.กวก.ศบบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมการฝึกเป็นหน่วยภาคกองร้อย พัน.ปฐบ.
เมื่อวันพุธที่ ๑๘ มี.ค.๕๘


 

พ.อ.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล รอง ผบ.ศบบ. (๒) 
ผู้แทน ผบ.ศบบ. ร่วมงาน morning brief
 ณ สำนักชลประทาน ๑๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๑ มี.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ. และคณะ
ร่วมให้การต้อนรับ ผบ.ทบ.
ในการตรวจเยี่ยมการฝึกตามวงรอบประจำปีของ
พล.ม.๒ รอ. ณ บ้านดีลัง อ.พัฒนานิคม จว.ล.บ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มี.ค.๕๘ โดย ศบบ.
จัด ฮ.ลว.อว.550 จำนวน ๔ เครื่อง
และ ฮท.17 จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ตามแผนป้องกันชายแดน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ในท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน ของ ศบบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
NEW ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 4 หลัง ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคางานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 58
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์
ศบภ.ศบบ. โดย ศบภ.พันปฐบ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร บก.กรมการบิน ทบ. ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมบำรุงประปา ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮล.ว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๘