ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี วันคลายวันสถาปนา กองพันบินที่ ๔๑
ครบรอบ ๔๔ ปี ณ กองพันบินที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ ๓ และการต้อนรับญาติทหารใหม่ ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวัน อาสาฬหบูชา
ณ พุทธสถาน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐
 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารสัญญาบัตร และเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๓ ก.ค. ๖๐


 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีขอขมาลาอุปสมบทประจำปี ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ห้องประชุม ๔ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การตอนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ
ในการทำพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดพิธีมอนของใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ ของ ศูนย์การบินทหารบก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ จัดกิจกรรม ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ชาวการบินทหารบก น้อมถวายพ่อหลวงของปวงชน ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๐

 

 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศเซิญชวนประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว

- ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมอาคารโรงเก็บและซ่อมอากาศยาน ฯ

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 4 หลัง

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ฯ


- ประกาศเซิญชวนประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ ฯ


- ประกาศร่างประกวดราคา จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ ฯ-

 

การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design