ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาส
วัน สงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญาญาบัตร ณ บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๐


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙
มูลนิธิศิษย์เก่า จปร. (ลพบุรี)
มีกิจกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟสิงห์เหนือ - เสือใต้ ,
จัดการแข่งขันฟุตบอลสิงห์เหนือ - เสือใต้
และงานเลี้ยงสังสรรค์ ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ สโมนายทหารปืนใหญ่ ค่ายพิบูลสงคราม
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค..๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญาญาบัตรและเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๗ มี.ค.๖๐

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานมอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก
ณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๙  มี.ค.๖๐


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญาญาบัตรและเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
เป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๐พ.อ.สมชาย กาญจนอุดมการ เสธ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพจิต
และทำการคัดกรองสุขภาวะทางจิตให้กับข้าราชการ
ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ ของ ศบบ.
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๗ มี.ค.๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ ร่วมประชุมการจัดทำและจำหน่ายสลากกาชาด
สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
ณ สโมสร ทบ. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมพีธีรำถวายสมเด็จพระนารายณ์ ฯ
และรัชกาลที่ ๙ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมพีธีซ้อมใหญ่รำถวายสมเด็จพระนารายณ์ ฯ
และรัชกาลที่ ๙ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๔ ก.พ.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ
จัดโครงการปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ
"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
คำขวัญเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐ 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒ A

ปรรุงเมือต.ค.๕๙


Company Logo design