ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 

 

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ของทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๕๙

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารใหม่
ขั้นที่ ๒ รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๑ ศบบ .
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๕๙

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมต้อนรับ รมต.กลาโหม ณ มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙

 

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
และคณะฯ ต้อนรับคณะ ยก.ทบ.
เข้าเยี่ยมชม ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๒  พ.ค.๕๙


 


พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สร้างสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
“Army Aviation League 2016”
ณ สนามเทพหัสดิน
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙


พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.

เป็นประธานในประเพณีสงกรานต์ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙

 พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี

วางศิลาฤกษ์เสาธงหน้า บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย.๕๙


 


พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
และคณะผู้บังคับบัญชา
ลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๕๙


พ.ท.หญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธาน ชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ร่วมพิธีต้อนรับ รมต.กห.
ณ มทบ.๑๓ เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค.๕๙


พ.ท.หญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธาน ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
 เป็นประธานโครงการส่งเสริมอาชีพ
ชมรมแม่บ้าน ศบบ. ประจำปี ๒๕๕๙
การทำดอกไม้ประดิษฐ์
ณ ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙

พ.ท.หญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธาน ชมรมแม่บ้าน ศบบ. 
ร่วมแสดงความยินดีกับ
ผู้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น
ณ ห้องรับรอง ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๕๙

 


พ.ท.หญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธาน ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ประจำปี ๒๕๕๙  ณ ศพด.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙


การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 13-15 มิ.ย.59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าาหน้าที่สหกรณ์
จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกาาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก

 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1101/16 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.1203/18 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล แบบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1203/18 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1101/16 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน ประจำปี 59 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล แบบที่5 สนับสนุนหน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59
ประกาศผู้ชนะ งานแฟลต น.ประทวน
ประกาศผู้ชนะและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
ประการศร่างเปิดเผยราคากลาง,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราค งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดน ปี 59
ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน และคลัง สป.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. และอาคารโรงเก็บ บ. ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2559  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๒๗ พ.ค.๕๙