ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 

 


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะทหารใหม่
ผลัดที่ ๒/๕๗ เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗


 

พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส รอง ผบ.ศบบ. (๑) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม morning brife ครั้งที่ ๑๒
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชั้นประถม
เมื่อวันพุธที่ ๑๙ พ.ย.๕๗


 

พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส รอง ผบ.ศบบ. (๑) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีรับทหารใหม่ขั้นที่ ๒
เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ พ.ย.๕๗


 

พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส รอง ผบ.ศบบ. (๑)  ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมต้อนรับคณะ วปอ. ๒๕๕๗  ณ พล.รพศ.๑ และ ศป.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พ.ย.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.บร.กบร.ศบบ.
และหน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.ปฐบ. เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พ.ย.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา กรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์
ครบรอบปีที่ ๕๙ ณ ร.๓๑ รอ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ พ.ย.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.  
เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหาร
และอำลาธงชัยเฉลิมพลของทหารกองประจำการ
รุ่นที่ ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒ ศบบ. ณ ศาลาพิษณุโลกประชานารถ ศบบ.
เมื่อวันที่พฤหัสบดี ๓๐ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ. พร้อมคณะ ศบบ.
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี
สมเด็จพระศรีฯ รพ.ศิริราช เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
พร้อมคณะ ศบบ. ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
ณ ศาลากลาง จว.ลบ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ต.ค.๕๗


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.เป็นประธาน
พิธีปิดการวิปัสสนากรรมฐาน ศบบ. ประจำปี ๒๕๕๗
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันพุธที่ ๒๒ ต.ค.๕๗


ขั้นตอนการใช้งาน Smartteach ของ ศบบ. ดาวน์โหลดที่นี่
นโยบายด้านนิรภัยการบิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดที่นี่
โครงการรณรงค์ลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ ดาวน์โหลดที่นี่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ฯ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส. ในท้องถิ่น จำนวน 19 คัน ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ในท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2557

ประกาศสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลุมจอด ฮ.ท.60 จำนวน 4 หลุม
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาก่อสร้างหลุมจอด ฮ.ท.60 จำนวน 4 หลุม
กำหนดการบรรจุบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการใน ศบบ.
กำหนดการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบิน ปี 57
ประกาศร่างขอบเขตงาน (TOR)จ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกปี 57
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคางานจ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบกปี 57

ประกาศสอบราคางานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 58
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์
ศบภ.ศบบ. โดย ศบภ.พันปฐบ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร บก.กรมการบิน ทบ. ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมบำรุงประปา ประจำปี 58
ประการรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.
ประการรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างซ่อมระบบประปา ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮล.ว.๕๕๐

 

เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ย.๕๗

แนะนำศูนย์การบินทหารบก
พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก........
บทความด้านวิทยาการการบิน
สาระน่ารู้
บริการข้อมูล
เก็บมาฝาก
มุมชีวิตที่คิดบวก
หนังสือพิมพ์
ติดต่อเรา
 
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่
Company Logo design