ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
และคณะ ตรวจความพร้อมในการฝึกภาคสนามของหน่วยร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
ในการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี อ.วังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและธงชัยเฉลิมพล
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑


 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑
พ.อ.บุญนัศฐ์ ชินวงศ์พรหม ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑ 

พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๑)
เป็นประธานในพิธี รดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑


 

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. และประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำทีมร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ของ ศบบ. ในงาน "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๑
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ ๕ (รางวัลชมเชย)

]

คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุคลภาพ ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑


คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับคณะ แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดจาก รพ.อ.ป.ร.
เข้าเยี่ยมติดตามอาการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑

คุณสุดารัตน์ ชินบุตร
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
และบุตรพิเศษ จำนวน ๓ ราย ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ ร่วมชมกิจกรรม
อาชาบำบัด บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ วัลลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 
Company Logo design