ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับยศ น.สัญญาบัตร ณ ห้อง ผบ.ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ. และคณะศบบ.
ร่วมต้อนรับคณะ กบ.ทบ.เข้าตรวจเยี่ยม ศบบ. ณ กบท.ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทน
ในการประกันชีวิตสำหรับกำลังพลกองทัพบก
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร
เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีสวนสนามกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
เนื่องในวันกองทัพไทย – กองทัพบก
ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ ม.ค.๕๘


 

พ.อ.เชาวน์โรจน์ สอโส รอง ผบ.ศบบ. (๑)  ผู้แทน ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ศิษย์การบิน
ณ สโมสร นายทหารสัญญาบัตร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
ร่วมงาน Morning Brief ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเขาสามยอด
เมื่อวันพุธที่ ๑๔ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เข้าเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากราชการสนาม
ณ ร.พ.พระมงกุฏเกล้า เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๘


 

พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร เสธ.ศบบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.
เป็นประธานต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน
หลักสูตรแพทย์เวชศาสตร์การบิน
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๒ ม.ค.๕๘


 

กิจกรรมทางทหารเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจำปี ๒๕๕๘ ของ ศบบ.
ณ สนามรักษ์ครินทร์ เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ม.ค.๕๘


 

ศบบ. จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ชาวการบินทหารบก
ณ ศพก.ทบ. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ม.ค.๕๘


NEW ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 4 หลัง ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคางานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 58
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์
ศบภ.ศบบ. โดย ศบภ.พันปฐบ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร บก.กรมการบิน ทบ. ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมบำรุงประปา ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮล.ว.๕๕๐

 

เมื่อวันที่ ๒๗ ม.ค.๕๘

แนะนำศูนย์การบินทหารบก
พิพิธภัณฑ์การบินทหารบก........
บทความด้านวิทยาการการบิน
สาระน่ารู้
บริการข้อมูล
เก็บมาฝาก
มุมชีวิตที่คิดบวก
หนังสือพิมพ์
ติดต่อเรา
 
ท่านเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่
Company Logo design