ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

  

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. และคณะ ศบบ.
ร่วมลงนามถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ณ บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมโครงการจัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ วันสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร เมื่อวันที่ ๑๗ ต.ค.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานโครงการวิปัสสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๙
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร
ตั้งแต่วันที่ ๑๔ - ๒๐ ต.ค.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. และคณะ ศบบ.
เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
รพ.พระมงกุฎ เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๙

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตื
และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
ณ วัดหนองคู เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๕๙

 

   

การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


ประกาศ การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนและการซื้อหุ้นพิเศษ

ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบรัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมา 2560 ของ ศบบ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงโรงหุงต้ม (พัน.บ.), ที่อาบน้ำ (กบร.ศบบ., พัน.ปฐบ.) และส้วม 12 ที่นั่ง
       ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ,งานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บซ่อมเครื่องบิน        และงานซ่อมแซมอาคารแผนกสื่อสารการบิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว ของศูนย์การบินทหารบก
การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 13-15 มิ.ย.59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าาหน้าที่สหกรณ์
จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและซ่อมห้องแถวนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและแถวห้องนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1101/16 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.1203/18 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล แบบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1203/18 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1101/16 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน ประจำปี 59 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล แบบที่5 สนับสนุนหน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59

  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๙