ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 

 

 


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะ วิทยาลัยการบิน นครพนม
เข้าเยี่ยมคาราวะ ผบ.ศบบ
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ. ให้การต้อนรับ
พล.ต.วันชัย สิงห์ทอง ประธานชมรมคนรักนายหลวง
จังหวัดนครนายก และคณะ ฯ เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการบินปล่อยเดี่ยว
หลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. รุ่น ๖๐
เมื่อวันที่ ๒๙ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นผู้แทน ผบ.ทบ.ในการเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บ
จากการปฏิบัติราชการสนาม ณ รพ.รร.๖
เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานตรวจความพร้อมหน่วยบินเฉพาะกิจ
บรรเทาสาธารณภัย ภารกิจดับไฟป่า
เมื่อวันที่ ๒๘ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการตรวจสภาพความพร้อมรบ
หน่วยบินเฉพาะกิจ กรม ร/ม.ฉก.
เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในวันกองทัพบก
เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีสวนสนามวันกองทัพไทย ณ นสศ. จว.ลบ.
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีไหว้ครูหลักสูตรศิษย์การบิน ทบ. รุ่นที่ ๖๐
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ศบบ. 
ณ ศาลาพิษณุโลกประชานารถ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค.๕๘


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการ
ที่สอบเข้าได้ในมหาวิทยาลัยของรัฐ
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธาน การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๙ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีทำบุญและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙  ณ พุทธศาสนาสถาน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๗ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนา รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในวันคล้ายวันสถาปนากองพันป้องกันฐานบิน
ครบรอบปีที่ 43 ณ พัน.ปฐบ.
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ ณ (ห้องประชุม 4) ศบบ.
เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมาย ภปร.เสธ.ศบบ.
ณ ห้อง ผบ.ศบบ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๕๙

จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกาาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59
ประกาศผู้ชนะ งานแฟลต น.ประทวน
ประกาศผู้ชนะและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
ประการศร่างเปิดเผยราคากลาง,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราค งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดน ปี 59
ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน และคลัง สป.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. และอาคารโรงเก็บ บ. ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2558
ประกาศราคากลางงานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโรงนอน จุ 100 คน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลต

ประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน หมายเลขอาคาร ก.๐๒๐/๑๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาอากาศยาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา ของ ศบบ. แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 


  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๑๐ ก.พ.๕๙