ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมพิธีเททองหล่อหลวงพ่อขาว
ณ รร.พิบูลวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
และคณะ ศบบ. ทำการเยี่ยมผู้ป่วยจากราชการสนาม
ในนาม ผบ.ทบ. ณ รพ.ร.ร.6 (ตึก มวก.)
ประจำเดือน ม.ค.๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีไหว้ครู
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบกชั้นประถม รุ่นที่ ๖๑
ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานฯ ร่วมแจกของรางวัลในการจัดกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ ศบบ. ประจำปี ๒๕๖๐
ณ หน้า บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค.๖๐


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
มอบข้าวที่ได้จากการจัดซื้อ ตามโครงการรับซื้อข้าวจาก
ชาวนาโดยตรง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพล และครอบครัว จำนวน ๒,๖๗๐ ถุง
น้ำหนักข้าวรวม ๑๔ ตัน
ณ บริเวณหน้าเสาธง บก.ศบบ. ต.เขาพระงาม
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์   สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ข้าราชการ/ครอบครัวฯ
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐
ณ บริเวณหน้าลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลบ. เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส
ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก
ดำเนินการตามโครงการรับซื้อข้าวจากชาวนาโดยตรง
เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพลและครอบครัว จำนวน ๒,๖๗๐ ถุง
ณ ตำบลบ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค.๕๙

 


พ.อ.วรุตม์  นนทวงษ์   รอง ผบ.ศบบ.(๒)
เป็นผู้แทน ผบ.ศบบ. ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน
และสวนสนาม นศท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
ณ สนามกีฬา มทบ.๑๓ อ.เมือง จว.ล.บ.
โดยมี ผบ.มทบ.๑๓ เป็นประธาน ฯ
เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค.๕๙

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ข้าราชการ/ครอบครัวฯ
ร่วมกับ ทต.เขาพระงาม และประชาชนฯ
ณ วัดสิริจันทรนิมิตรวรวิหาร อ.เมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑ ธ.ค.๕๙

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี ๒๕๕๙
สหกรณ์ออมทรัพย์ ศบบ.จำกัด
และร้านค้า สหกรณ์ ศบบ.จำกัด
ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ
จัดโครงการปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ
"เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง”
คำขวัญเนื่องในวันเด็ก แห่งชาติประจำปี 2560
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค.๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ
ตรววจเยี่ยม โครงการสอนภาษาอังกฤษ
บุตรหลานกำลังพล ศบบ.
,โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาชีพเสริม
,ปลดหนี้สิน,ลดรายจ่าย,เพิ่มรายได้
และโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค.๕๙

ชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ
ร่วมพิธีเปิดกีฬาอนุบาลสานสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ รร.อนุบาล เทศบาลตำบลเขาพระงาม
เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ให้การต้อนรับคณะ อุปนายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.
และ คณะภริยาผู้ช่วยทูต เข้าชมกิจการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙
ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมต้อนรับคณะแพทย์ เยียม ศพด.ศบบ.
ณ ศพด.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
และคุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมต้อนรับคณะทำงาน ทบ.
เข้าเยี่ยมชม ศพด.ศบบ.
ณ บก ศบบ. และศพด.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ร่วมกิจกรรมในโอกาสวันคล้าย
วันก่อตั้งชมรมแม่บ้าน ศบบ. ครบรอบปีที่ ๓๕
ณ ที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธ.ค.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ร่วมการประชุมรับมอบนโยบายฯ
จาก นายกสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ณ สมาคมแม่บ้าน ทบ. จว.ก.ท.
เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เยี่ยมบุตรพิการของกำลังพล ศบบ.
ณ ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย.๕๙
คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
โดยได้มอบเงินช่วยเหลือ
รพ.ร.๖ ณ รพ.ร.๖
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย.๕๙


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว รวม 3 หลัง ประจำงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ร่างประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
****ยกเลิกประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13 รวม 3 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ
ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารบรรจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.
ร่างประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1205/18,ค.1305/18 และ ค.603/13
รวม 3หลัง ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บ อ.ล.แบบซีเอช - 47 ดี หมายเลข 143/34, งานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บและซ่อมเครื่องบิน หมายเลข 231/32 และงานซ่อมแซมอาคารแผนกสื่อสารการบิน หมายเลข ก.031/14
ประจำปีงบประมาณ 2560 ของศบบ
.
.
ร่างประกาศเชิญชวน ประกาศราคาจ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ 10 ครอบรัว หมายเลข ข.704/11 ประจำปีงบประมา 2560 ของ ศบบ. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างรั้วลวดหนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงโรงหุงต้ม (พัน.บ.), ที่อาบน้ำ (กบร.ศบบ., พัน.ปฐบ.) และส้วม 12 ที่นั่ง
       ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ,งานซ่อมแซมอาคารโรงเก็บซ่อมเครื่องบิน        และงานซ่อมแซมอาคารแผนกสื่อสารการบิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแบบซีเอช - 47 ดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๑๓ ต.ค.๕๙