ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 
 

 

พิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตรับราชการ
นักบินทหารบกชั้นนายพล ประจำปี ๒๕๕๙
โดยมี พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา  
ปลัดกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานในพิธี ณ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ย.๕๙

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๙


 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ของศูนย์การบินทหารบก เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๙พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
วันสถาปณา รร.จปร
ณ รร.จปร เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๙
พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน
และปรับปรุงอาคารเรียน รร.ศบบ.
ณ รร.ศบบ. ต.เขาพระงาม
อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ย.๕๙

 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสมหามงคล
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ วัดหนองคู เมื่อวันที่ ๗ ก.ย.๕๙พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธาน การแข่งฟุตบอล
ศิษย์เก่า จปร. ศบบ.
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๕๙


 

 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินค่าสินไหมทดแทน
ในการประกันชีวิตสำหรับ
กำลังพลกองทัพบก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๙ ส.ค.๕๙

พ.ท.หญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ของ ศบบ. จำนวน ๔ ราย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙


พ.ท.หญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ
แม่ของหนูคนดีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค.๕๙

 

 


พันโทหญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ครบรอบปีที่ ๔๐

เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค.๕๙

 

พันโทหญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก ศพด. มทบ.๓๓
เข้าเยี่ยมชม ศพด.ศบบ.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงโรงหุ้งต้ม (พัน บ.) ,ปรับปรุงที่อาบน้ำ (กบร.ศบบ.),ปรับปรุงที่อาบน้ำ (พัน ปฐบ.) และปรับปรุงห้องส้วม 12 ที่นั่ง (พัน ปฐบ.) ประจำปี 2560 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดหนาม ประจำปีงบประมาณ 2560 ของ ศบบ. จว.ลบ.
ประกาศราคากลาง จ้างซ่อมยานพาหนะสาย ขส.ในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว ของศูนย์การบินทหารบก
การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 13-15 มิ.ย.59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าาหน้าที่สหกรณ์
จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและซ่อมห้องแถวนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและแถวห้องนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1101/16 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.1203/18 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล แบบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1203/18 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1101/16 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน ประจำปี 59 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล แบบที่5 สนับสนุนหน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59
  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ 20 ก.ย.59