ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๖ ก.ย.๖๐


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธี มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค. ๖๐


 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธี การสัมมนาหน่วยบินทหารบก
เรื่อง "ข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน ทหารการบิน"
ณ โรงแรมซีซ่าร์พาเลช พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐ 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารสัญญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมงานวันดำเนิด รร.จปร. ณ รร.จปร. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๐

 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ฯ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จว.ลพบุรี.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ให้การต้อนรับ คณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
เยี่ยม และมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพล ศบบ. ณ บ้านพักฯ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์
"ดอกไม้จันทน์แห่งความจงรักภักดี" ของ ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
ในการนี้ ผบ.ศบบ. และ คณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมถ่ายภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ร่วมพิธีมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไปถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ (จำนวน ๑๓,๙๙๙ ดอก) ให้กับทางจังหวัดลพบุรี
ณ ศาลากลาง จว.ล.บ. โดยมี ผวจ.ล.บ. เป็นผู้รับมอบฯ
เมื่อวันที่ ๖ ก.ย. ๖๐คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 

 

 

 

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ รวม 5 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร รวม 4 หลัง

-ประกาศประกวดราคา งานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมอาคาร รร.การบิน ทบ., โรงเก็บ ฮ.ล.47D

- การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์โจมตี

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 3 หลัง

-ประกาศเชิญชวนประดวกราคา เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตารางเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร รวม 3 หลัง

- ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา ฯ งานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมโรงเก็บฯ

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 4 หลัง

 

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design