ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 


พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และพิธีไถ่ชีวิตโคเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ ส.ค. ๒๕๕๙
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๙พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรมปั่นจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ของศูนย์การบินทหารบก เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๕๙


 

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม
วันสถาปณา รร.จปร
ณ รร.จปร เมื่อวันที่ ๔ ส.ค.๕๙พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวันคล้ายกำเนิด รร.จปร.
ครบรอบปีที่ 129
ณ พล.ป. เมื่อวันที่ ๓ ส.ค.๕๙

 


 พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรม
กิจกรรมสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ ณ วัดบ่อแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๙

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
เพื่อสร้างความสัมพันธ์
ความสามัคคีระหว่างส่วนราชการ
และบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
ภาคเอกชน สื่อมวลชน
ณ สนามฟุตบอล มทบ.๑๓
เมื่อวันที่ ๒๔  มิ.ย.๕๙

 

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการเปิดเสาธง ศบบ.
ณ หน้า บก.ศบบ. ( แห่งใหม่ )
เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙

พล.ต.ชัยวุฒ   ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬา
สร้างสัมพันธ์(ต้านยาเสพติด)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
“Army Aviation League 2016”
ณ สนามเทพหัสดิน
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ค.๕๙พ.ท.หญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ
ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ
ของ ศบบ. จำนวน ๔ ราย
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๙


พ.ท.หญิง ศุภวรรณ ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ
แม่ของหนูคนดีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ส.ค.๕๙

 

 


พันโทหญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมงานวันสถาปนาสมาคมแม่บ้าน ทบ.
ครบรอบปีที่ ๔๐

เมื่อวันพุธที่ ๓ ส.ค.๕๙

 

พันโทหญิง ศุภวรรณ   ยุทธศิลป์กุล
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
จาก ศพด. มทบ.๓๓
เข้าเยี่ยมชม ศพด.ศบบ.
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๙ ก.ค.๕๙

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว ของศูนย์การบินทหารบก
การตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 13-15 มิ.ย.59
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นเจ้าาหน้าที่สหกรณ์
จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและซ่อมห้องแถวนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศร่างประกวดราคาจ้างซ่อมตึกแถวนายทหารและแถวห้องนายสิบจำนวน 2 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข.1101/16 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ค.1203/18 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รถพยาบาล แบบที่ 5
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงโรงนอนทหารจุ ๑๒๐ คน
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1203/18 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร หมายเลข ข. 1101/16 ของศูนย์การบินทหารบก ประจำปีงาบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหาร จุ 120 คน ประจำปี 59 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถพยาบาล แบบที่5 สนับสนุนหน่วยตรวจโรค ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 1 คัน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน
ประกาศเชิญชวน , เอกสารประกวดราคา และประกาศราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง ปี59
  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๒๓ ส.ค.๕๙