ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 

 

 


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรหน้า บก.ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ย.๕๘


  พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๘

 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ศบบ. ณ วัดบ่อแก้ว
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๕๘


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ ๒
เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ย.๕๘


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมในพิธีทอดกฐินกองทัพบก
ณ วัดวชิรธรรมาราม เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ย.๕๘


 

พล.ต.ชัยวุฒ ยุทธศิลป์กุล ผบ.ศบบ.
ร่วมในพิธีวันสถาปนาหน่วย ร.๓๑ รอ.
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๕๘

จัดสรรทุนสวัสดิการเพื่อการศึกาาบุตรสมาชิก และปรับเปลี่ยนกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสาร
ประกาศกำหนดวันและวงรอบการส่งเอกสารการทำนิติกรรมทางการเงินของสมาชิก

 

 

 


ประกาศผู้ชนะ งานแฟลต น.ประทวน
ประกาศผู้ชนะและผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ
ประการศร่างเปิดเผยราคากลาง,ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราค งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถว น.ประทวน 4 หลัง
ประกาศราคากลาง งานจ้างจัดหาเครื่องแต่งกาย สนับสนุนกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจตามแผนป้องกันชายแดน ปี 59
ประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน และคลัง สป.5 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. และอาคารโรงเก็บ บ. ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2559
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลตนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบประปา ประจำปี 2558
ประกาศราคากลางงานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปี 2559
ประกาศราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมโรงนอน จุ 100 คน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมบำรุงประปา ประจำปีงบประมาณ 2559 ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารโรงเก็บ ฮ. ของ ศบบ.
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารแฟลต

ประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน หมายเลขอาคาร ก.๐๒๐/๑๑
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ประกาศประกวดราคา จ้างซ่อมโรงนอนทหาร จุ 100 คน ของ ศบบ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา
ประกาศราคากลางงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับบำรุงรักษาอากาศยาน โดยวิธีพิเศษ
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ ในชุดผลิตน้ำประปา ของ ศบบ. แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 


  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๓๐ พ.ย.๕๘