ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ
 
 

 

 


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธะมามกะของทหาร
กองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๑ ณ หอประชุมสันติสุข
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๐


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับคณะ ศวพท.วท.กห. ในการนำเสนอ
และสาธิตผลงานวิจัย
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ.(๑)
เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ค.๖๐

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปการฝึก
และการปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไร้คนขับ
UAV HERMES 450 
ณ มว.บร. และซบร.พัน.บ.๒๑ เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พ.ค.๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญาญาบัตร
ณ ห้องประชุม (๔) บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค.๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมด้วยข้าราชการลูกจ้างและพนักงาน ศบบ.
ร่วมพิธี สมโภชน์พระบรมสารีริกธาตุและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ ๙ พ.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมชมสาธิตการฝึก กรม ม.ฉก
เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๖๐


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พบปะทหารใหม่ ผลัดที่ ๑/๖๐ ณ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๔ พ.ค. ๖๐ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. เยี่ยมชมกิจการของสมาคม
แม่บ้าน ทบ. ใน จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่
อดีตนายกสมาคมแม่บ้านทหารบก
และแถลงผลการดำเนินงานของสมาคมแม่บ้านทหารบก
ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบกวิภาวดี
เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะ ร่วมประชุมการจัดทำและจำหน่ายสลากกาชาด
สมาคมแม่บ้านทหารบก ประจำปี ๒๕๖๐
เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศล
ณ สโมสร ทบ. เมื่อวันที่ ๒๓ ก.พ.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และคณะชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ร่วมพีธีรำถวายสมเด็จพระนารายณ์ ฯ
และรัชกาลที่ ๙ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ.๖๐

คลิก เพื่อดูรายละเอียดคลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒ A
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 
Company Logo design