ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม
 
 
 
 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานต้อนรับ ยศ.ทบ. ตรวจคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๒) เมื่อวันที่ ๑๘ มิ.ย.๕๘
 


 

พ.อ.ศรายุทธ พันธุ์วัฒนา รอง ผบ.รร.การบิน ทบ. ผู้แทน ผบ.ศบบ.  เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาช่างเฉพาะแบบ
( ประเภท อ.ปีกหมุน ) รุ่นที่ ๑๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธาน ต้อนรับคณะศึกษาและวิจัย ทบ. เข้าเยี่ยม ศบบ.
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๒) เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๓) เมื่อวันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๘


 

๑๔ มิถุนายน ครบรอบ ๖๓ ปี วันการบินทหารบก
โดยมี พลเอก อุดมเดช สีตบุตร
เป็นประธานในพิธีวันการบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๕๘


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับยศ
ณ ห้องประชุม บก.ศบบ. (๓) เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘

 


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ณ พุทธสถาน ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ค.๕๘

 


 

พล.ต.เฉลิมเกียรติ  พนาเวศร์ ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีพระราชธานยศเป็นกรณีพิเศษ
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ. เมื่อวันที่ ๗ พ.ค.๕๘

 


 

การรับบริจาคโลหิต ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒
โดยศูนย์การบินทหารบก ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ เม.ย.๕๘ ณ หอประชุมสันติสุข

 
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารหอบังคับการบินสระพรานนาค ของ ศูบบ. แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ตามแผนป้องกันชายแดน
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมยานพาหนะสาย ขส. ในท้องถิ่น
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมคลังกระสุน ของ ศบบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ขอประกาศรายชื่อผู้ที่ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
NEW ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 4 หลัง ของ ศบบ.
ประกาศร่างขอบเขตของงาน(TOR) งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 4 หลัง ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคางานจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 58
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT
โครงการลดอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์
ศบภ.ศบบ. โดย ศบภ.พันปฐบ. นำกำลังพล และยุทโธปกรณ์ เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบวาตภัย อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร บก.กรมการบิน ทบ. ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ปี 58
ประกาศสอบราคา จ้างซ่อมบำรุงประปา ประจำปี 58
ประกาศรายชื่อผู้ชนะประกวดราคา งานจ้างซ่อมปรับปรุงอาคารส้วม 12 ที่นั่ง ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมยานพาหนะ สาย ขส.ตามแผนป้องกันชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2558 ของ ศบบ.  แผนกฝึกอากาศยานจำลอง
  รร.การบิน ทบ.

 นักบินสมทบ หมวดบิน C

  ประจำเดือน
 


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
 
ฮ.ลว.๕๕๐

ปรับปรุงเมื่อ ๓ ก.ค.๕๘