.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
ให้กับทายาทของ จ.ส.ท.อดิศร ราศรี ข้าราชการสังกัด พัน.ซบร.บ.ทบ.
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑