.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๑