.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑