.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๑