.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ
และคู่สมรสทุพพลภาพ ของ ศูนย์การบินทหารบก ณ ชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๑