.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ฯ ให้แก่บุตร
ข้าราชการ ของ ศูนย์การบินทหารบก ประจำปี ๖๑
โดยมีผู้รับทุนการศึกษาจำนวน ๔๖๖ ทุน
ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๕ มิ.ย. ๖๑