.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีการตรวจสอบและจัดมาตรฐานการบินนักบินประจำกองที่มิได้สังกัดหน่วยบิน 
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสันติสุข ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๑