.


พ.อ.บุญนัศฐ์ ชินวงศ์พรหม ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑