.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑