.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและธงชัยเฉลิมพล
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑