.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
และคณะ ตรวจความพร้อมในการฝึกภาคสนามของหน่วยร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
ในการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี อ.วังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๑