.


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุคลภาพ ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑