.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ให้การตรวจเยี่ยม การเยี่ยมญาติทหารใหม่
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑