.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและอำลาธงชัยเฉลิมพล
ณ ศาลาพิษณุโลกประชานารถ ศบบ. เมื่อวันที่ ๒๗ เม.ย. ๖๐