.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
และผู้บังคับบัญชาที่ปฎิบัติหน้าที่ รอว.CAT - ๙๐๔ ของ ศบบ.
รวมทั้ง ข้าราชการที่สมัครจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดเขาพระงาม
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๖๐