.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี วันคลายวันสถาปนา กองพันบินที่ ๔๑
ครบรอบ ๔๔ ปี ณ กองพันบินที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๐