.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
ณ ห้องประชุม ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๖๐