.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.เป็นประธานในพิธิปิดโครงการ โยคะดี๊ดี ชีวีมีสุข (ภาพ) ดี
ณ โรงยิม กองพันบินที่ ๒๑ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที ๒๐ ก.ย. ๖๐